Biouyumlu yüzeyler

Biyolojik olarak işlev gören heparin yüzeyi

Biyouyumlu yüzey modifikasyonu hemen hemen her malzeme konfigürasyonuna uygulanabilir. Stentlerin yüzeyi minimal trombojenik yanıt sağlamak için modifiye edilebilir. Aşağıdaki grafik, muamele edilmemiş stentlerin (mavi) yüzey değiştirilmiş stentlere (kırmızı) karşı trombin oluşumunu karşılaştırmaktadır. Test, statik koşullar altında insan trombosit zengin plazması (PRP) kullanılarak gerçekleştirildi. Muamele edilmemiş stentlerde, trombin oluşumunun başlangıcı 20-25 dakikada görülürken, yüzey modifiye stentler minimal trombin oluşumu sergilemektedir. Yüzeye bağlı ve intravenöz olarak uygulanan heparinin hücre-yüzey etkileşimlerine etkisi: iltihaplanma ve pıhtılaşma